PRZEDSZKOLE

harmonika FB.jpg

Nasz Punkt Przedszkolny nie jest konkurencją, ale alternatywą dla tradycyjnego całodziennego przedszkola. Rodzice mogą zdecydować o częstotliwości uczęszczania dziecka do przedszkola (raz albo kilka razy w tygodniu) pozostawiając sobie czas na przebywanie z maluchem w domu i wspólne zabawy.
 

Możesz nas sprawdzić na bezpłatnych zajęciach adaptacyjnych! Sam elastycznie decydujesz, jak często dziecko będzie uczęszczało na zajęcia przedszkole - czesne ustalane jest według częstotliwości udziału w zajęciach.

poniedziałek - piątek
8:00-14:00 lub 8:00-17:00
wiek od 2,5 do 5 lat
 

MISJA

Wspieranie rozwoju dziecka i rozwijanie jego naturalnej ciekawości otaczającego go świata

Kształtowanie młodego człowieka w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia

Pomoc w stawaniu się mądrym i dobrym człowiekiem, otwartym na świat, odważnym i samodzielnym

Zapewniamy program merytoryczny oparty na naszych kilkuletnich doświadczeniach oraz programie edukacyjnym zatwierdzonym przez MEN. Bardzo ważnym aspektem naszych działań jest proces adaptacji. Właśnie w trakcie tego procesu dziecko, w zgodzie ze swoimi możliwościami i indywidualnymi predyspozycjami, ma okazję przyzwyczajać się do regularnego życia przedszkolnego.

 

PROGRAM

W Akademii Harmonika realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Nasi pedagodzy pracują według podstawy programowej wydawnictwa WSiP.

ZAPEWNIAMY:

realizację podstawy programowej

dodatkowe zajęcia w ramach czesnego (język angielski 2 x w tygodniu, profilaktyka logopedyczna, zajęcia sportowe)

stałą, wykwalifikowaną kadrę pracowników, co sprzyja nawiązaniu przyjaznej i trwałej relacji z dziećmi

ciepłą i rodzinną atmosferę

materiały dydaktyczne

ciekawe, ciepłe, a przy tym bezpieczne wnętrze

​dużą salę do swobodnych zabaw

bezpieczny zewnętrzny plac zabaw z bezpośrednim wyjściem z sali zajęciowej

opiekę od 6 do 9 godzin dziennie

​adaptację dostosowaną do możliwości dziecka, w której mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie

udział we wspólnych zabawach i organizowanych przedsięwzięciach

codzienne wyjścia na nasz prywatny plac zabaw lub spacery do pobliskiego lasu

Ważnym elementem naszej działalności jest umożliwienie dzieciom spontanicznej zabawy, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu, poznawczemu i emocjonalnemu. Pragniemy, aby w tym pełnym harmonii miejscu dzieci mogły wszechstronnie się rozwijać.

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy innych metod, w tym:

  • elementy metody Marii Montessorii,

  • profilaktyka logopedyczna,

  • zabawy z chustą Klanza,

  • elementy dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

  • elementy integracji sensorycznej.

PLAN DNIA

8:00 – 9:30

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

9:30 – 10:00
Przygotowanie do śniadanka – czynności higieniczne, śniadanko, mycie ząbków

10:00 – 10:30
Zajęcia porankowe – dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda, liczenie, kolory, kształty

10:30 – 11:00
„COŚ DLA UMYSŁU” – zajęcia dodatkowe

11:00 – 11:30
„COŚ DLA UMYSŁU” – zajęcia dydaktyczne uwzględniające wszystkie obszary edukacji przedszkolnej,

„COŚ DLA CIAŁA” – zajęcia ruchowe

11:30 – 12:30   
Zabawy na świeżym powietrzu

12:30 – 13:00   
Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, obiad – II danie

13:00 - 13:30
„COŚ DLA CIAŁA, DUCHA I UMYSŁU” – odpoczynek

13:30 – 14:30
„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

14:30 – 15:00
Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, zupa

15:00 – 15:45
„COŚ DLA CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA” – słuchanie bajek, słuchowisk, muzyki/ gry
i zabawy edukacyjne

15:45 – 16:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne, podwieczorek

16:00 – 17:00
„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 
 

CENNIK

CZESNE MIESIĘCZNE
Opłata w przypadku przystąpienia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, obliczana jest proporcjonalnie.
Opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach Punktu Przedszkolnego uiszczana jest co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

1 x w tygodniu: 400 zł (5h) / 500 zł (9h)
2 x w tygodniu: 600 zł (5h) / 700 zł (9h)
3 x w tygodniu: 800 zł (5h) / 900 zł (9h)
4 x w tygodniu: 900 zł (5h) / 1000 zł (9h)
5 x w tygodniu: 1000 zł (5h) / 1200 zł (9h)

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

·       Język angielski (codziennie)

·       Logorytmika (wtorek)

·       Zajęcia sensoryczne (czwartek)

·       Zajęcia z fizjoterapeutą (piątek)

·       Trening koncentracji z Ciocią Maliną (poniedziałek)

Zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych (po godzinach przedszkola):

·       Ceramika (150 zł – 4 zajęcia)

·       Balet (150 zł – 4 zajęcia)

·       Judo (150 zł – 4 zajęcia)

Warsztaty (jedne na kwartał) w cenie czesnego:

·       Spotkanie z psem

·       Teatrzyk

·       Przedszkolaki Legolaki

·       Koncert muzyczny


Opłata wpisowa:
Opłata wpisowa (bezzwrotna) uiszczana jest jednorazowo na każde dziecko i wynosi 500 zł. 
W ramach wpisowego: 10 h adaptacyjnych oraz diagnoza pedagogiczna i logopedyczna

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Punkt Przedszkolny jest czynny od godz. 9:00-14:00 lub 8:00-17:00, przy czym zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 9:30 – 13:30.

 

ZAPISY

Aby zapisać dziecko do Punktu Przedszkolnego należy:

  • dokonać rezerwacji miejsca w Punkcie Przedszkolnym (telefonicznie lub osobiście w placówce Akademii Harmonika),

  • wypełnić Kartę Zgłoszeniową,

  • podpisać Umowę Punktu Przedszkolnego,

  • uiścić opłatę wpisową (500 zł).