PRZEDSZKOLE

harmonika FB.jpg

Nasz Punkt Przedszkolny nie jest konkurencją, ale alternatywą dla tradycyjnego całodziennego przedszkola. Rodzice mogą zdecydować o częstotliwości uczęszczania dziecka do przedszkola (raz albo kilka razy w tygodniu) pozostawiając sobie czas na przebywanie z maluchem w domu i wspólne zabawy.
 

Możesz nas sprawdzić na bezpłatnych zajęciach adaptacyjnych! Sam elastycznie decydujesz, jak często dziecko będzie uczęszczało na zajęcia przedszkole - czesne ustalane jest według częstotliwości udziału w zajęciach.

poniedziałek - piątek
8:00-14:00 lub 8:00-17:00
wiek od 2,5 do 5 lat
 

MISJA

Wspieranie rozwoju dziecka i rozwijanie jego naturalnej ciekawości otaczającego go świata

Kształtowanie młodego człowieka w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia

Pomoc w stawaniu się mądrym i dobrym człowiekiem, otwartym na świat, odważnym i samodzielnym

Zapewniamy program merytoryczny oparty na naszych kilkuletnich doświadczeniach oraz programie edukacyjnym zatwierdzonym przez MEN. Bardzo ważnym aspektem naszych działań jest proces adaptacji. Właśnie w trakcie tego procesu dziecko, w zgodzie ze swoimi możliwościami i indywidualnymi predyspozycjami, ma okazję przyzwyczajać się do regularnego życia przedszkolnego.

 

PROGRAM

W Akademii Harmonika realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Nasi pedagodzy pracują według podstawy programowej wydawnictwa WSiP.

ZAPEWNIAMY:
realizację podstawy programowej
dodatkowe zajęcia w ramach czesnego (język angielski 2 x w tygodniu, profilaktyka logopedyczna, zajęcia sportowe)
stałą, wykwalifikowaną kadrę pracowników, co sprzyja nawiązaniu przyjaznej i trwałej relacji z dziećmi
ciepłą i rodzinną atmosferę
materiały dydaktyczne
ciekawe, ciepłe, a przy tym bezpieczne wnętrze
​ dużą salę do swobodnych zabaw
bezpieczny zewnętrzny plac zabaw z bezpośrednim wyjściem z sali zajęciowej
opiekę od 6 do 9 godzin dziennie
​ adaptację dostosowaną do możliwości dziecka, w której mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie
​ udział we wspólnych zabawach i organizowanych przedsięwzięciach
codzienne wyjścia na nasz prywatny plac zabaw lub spacery do pobliskiego lasu

Ważnym elementem naszej działalności jest umożliwienie dzieciom spontanicznej zabawy, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu, poznawczemu i emocjonalnemu. Pragniemy, aby w tym pełnym harmonii miejscu dzieci mogły wszechstronnie się rozwijać.

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy innych metod, w tym:

 • elementy metody Marii Montessorii,

 • profilaktyka logopedyczna,

 • zabawy z chustą Klanza,

 • elementy dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

 • elementy integracji sensorycznej.

PLAN DNIA

8:00 – 9:30

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodnie w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00

Przygotowanie do śniadanka – czynności higieniczne, śniadanko, mycie ząbków

10:00 – 10:30

Zajęcia porankowe – dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda, liczenie, kolory, kształty, logo rytmika
10:30 – 11:00

„COŚ DLA UMYSŁU” – zajęcia dodatkowe( j. angielski, Gordonki, zajęcia sportowe z fizjoterapeutą, zajęcia sensoryczne)
11:00 – 11:30

„COŚ DLA UMYSŁU” – zajęcia dydaktyczne uwzględniające w wszystkie obszary edukacji przedszkolnej,

„COŚ DLA CIAŁA” – zajęcia ruchowe
11:30 – 12:30   

Zabawy na świeżym powietrzu
12:30 – 13:00   

Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, obiad – II danie

13:00 - 13:30

„COŚ DLA CIAŁA, DUCHA I UMYSŁU” – odpoczynek
13:30 – 14:45

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodnie w kącikach zainteresowań
14:45 – 15:15

Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, zupa

15:15 – 16:10

„COŚ DLA CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA” – słuchanie bajek,słuchowisk, muzyki/ gry i zabawy edukacyjne
16:10 – 16:30

Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, podwieczorek

16:30 – 17:00

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodnie w kącikach zainteresowań

 
 

CENNIK

CZESNE MIESIĘCZNE
Opłata w przypadku przystąpienia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, obliczana jest proporcjonalnie.
Opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach Punktu Przedszkolnego uiszczana jest co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

1 dzień w tygodniu: 300 zł (6 godzin) / 350 zł (9 godzin)

2 dni w tygodniu: 480 zł (6 godzin) / 590 zł (9 godzin)

3 dni w tygodniu: 580 zł (6 godzin) / 700 zł (9 godzin)

4 dni w tygodniu: 650 zł (6 godzin) / 790 zł (9 godzin)

5 dni w tygodniu: 710 zł (6 godzin) / 910 zł (9 godzin)

 Dodatkowo płatne:

 • zajęcia zewnętrzne (np. balet),

 • atrakcje organizowane poza terenem przedszkola (wycieczki),

 • podręczniki do realizacji podstawy programowej MEN,

 • ubezpieczenie NNW na okres 12 miesięcy (około 40 zł).


OPŁATA WPISOWA 
Opłata wpisowa (bezzwrotna) uiszczana jest jednorazowo na każde dziecko i wynosi 500 zł.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Punkt Przedszkolny jest czynny od godz. 8:00-14:00 lub 8:00-17:00, przy czym zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 9:30 – 13:30.

 

ZAPISY

Aby zapisać dziecko do Punktu Przedszkolnego należy:

 • dokonać rezerwacji miejsca w Punkcie Przedszkolnym (telefonicznie lub osobiście w placówce Akademii Harmonika),

 • wypełnić Kartę Zgłoszeniową,

 • podpisać Umowę Punktu Przedszkolnego,

 • uiścić opłatę wpisową (500 zł).