PRZEDSZKOLE

Nasz Punkt Przedszkolny nie jest konkurencją, ale alternatywą dla tradycyjnego całodziennego przedszkola. Rodzice mogą zdecydować o częstotliwości uczęszczania dziecka do przedszkola (raz albo kilka razy w tygodniu) pozostawiając sobie czas na przebywanie z maluchem w domu i wspólne zabawy.
 

Możesz nas sprawdzić na bezpłatnych zajęciach adaptacyjnych! Sam elastycznie decydujesz, jak często dziecko będzie uczęszczało na zajęcia przedszkole - czesne ustalane jest według częstotliwości udziału w zajęciach.

 

MISJA

Wspieranie rozwoju dziecka i rozwijanie jego naturalnej ciekawości otaczającego go świata

Kształtowanie młodego człowieka w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia

Pomoc w stawaniu się mądrym i dobrym człowiekiem, otwartym na świat, odważnym i samodzielnym

Zapewniamy program merytoryczny oparty na naszych kilkuletnich doświadczeniach oraz programie edukacyjnym zatwierdzonym przez MEN. Bardzo ważnym aspektem naszych działań jest proces adaptacji. Właśnie w trakcie tego procesu dziecko, w zgodzie ze swoimi możliwościami i indywidualnymi predyspozycjami, ma okazję przyzwyczajać się do regularnego życia przedszkolnego.

 

PROGRAM

W Akademii Harmonika realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Nasi pedagodzy pracują według podstawy programowej wydawnictwa WSiP.

Ważnym elementem naszej działalności jest umożliwienie dzieciom spontanicznej zabawy, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu, poznawczemu i emocjonalnemu. Pragniemy, aby w tym pełnym harmonii miejscu dzieci mogły wszechstronnie się rozwijać.

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy innych metod, w tym:

 • elementy metody Marii Montessorii,

 • profilaktyka logopedyczna,

 • zabawy z chustą Klanza,

 • elementy dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

 • elementy integracji sensorycznej.

PLAN DNIA

8:00 – 9:30

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodnie w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00

Przygotowanie do śniadanka – czynności higieniczne, śniadanko, mycie ząbków

10:00 – 10:30

Zajęcia porankowe – dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda, liczenie, kolory, kształty, logo rytmika
10:30 – 11:00

„COŚ DLA UMYSŁU” – zajęcia dodatkowe( j. angielski, Gordonki, zajęcia sportowe z fizjoterapeutą, zajęcia sensoryczne)
11:00 – 11:30

„COŚ DLA UMYSŁU” – zajęcia dydaktyczne uwzględniające w wszystkie obszary edukacji przedszkolnej,

„COŚ DLA CIAŁA” – zajęcia ruchowe
11:30 – 12:30   

Zabawy na świeżym powietrzu
12:30 – 13:00   

Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, obiad – II danie

13:00 - 13:30

„COŚ DLA CIAŁA, DUCHA I UMYSŁU” – odpoczynek
13:30 – 14:45

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodnie w kącikach zainteresowań
14:45 – 15:15

Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, zupa

15:15 – 16:10

„COŚ DLA CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA” – słuchanie bajek,słuchowisk, muzyki/ gry i zabawy edukacyjne
16:10 – 16:30

Przygotowanie do obiadku – czynności higieniczne, podwieczorek

16:30 – 17:00

„COŚ DLA SIEBIE” – zabawy swobodnie w kącikach zainteresowań

 
 

CENNIK

CZESNE MIESIĘCZNE
Opłata w przypadku przystąpienia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, obliczana jest proporcjonalnie.
Opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach Punktu Przedszkolnego uiszczana jest co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

1 dzień w tygodniu: 260 zł (6 godzin) / 310 zł (9 godzin)

2 dni w tygodniu: 440 zł (6 godzin) / 550 zł (9 godzin)

3 dni w tygodniu: 540 zł (6 godzin) / 660 zł (9 godzin)

4 dni w tygodniu: 610 zł (6 godzin) / 750 zł (9 godzin)

5 dni w tygodniu: 670 zł (6 godzin) / 870 zł (9 godzin)

 Dodatkowo płatne:

 • zajęcia zewnętrzne (np. balet),

 • atrakcje organizowane poza terenem przedszkola (wycieczki),

 • podręczniki do realizacji podstawy programowej MEN,

 • ubezpieczenie NNW na okres 12 miesięcy (około 40 zł).


OPŁATA WPISOWA 
Opłata wpisowa (bezzwrotna) uiszczana jest jednorazowo na każde dziecko i wynosi 500 zł.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Punkt Przedszkolny jest czynny od godz. 8:00-14:00 lub 8:00-17:00, przy czym zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 9:30 – 13:30.

 

ZAPISY

Aby zapisać dziecko do Punktu Przedszkolnego należy:

 • dokonać rezerwacji miejsca w Punkcie Przedszkolnym (telefonicznie lub osobiście w placówce Akademii Harmonika),

 • wypełnić Kartę Zgłoszeniową,

 • podpisać Umowę Punktu Przedszkolnego,

 • uiścić opłatę wpisową (500 zł).

POMOC

FAQ

REKLAMACJE

REGULAMIN

DOSTAWA

PŁATNOŚCI

ZWROTY

KONTAKT

FACEBOOK

E-MAIL

INSTAGRAM

TELEFON