Misja punktu przedszkolnego:

 • wspieranie rozwoju dziecka i rozwijanie jego naturalnej ciekawości otaczającego go świata,
 • kształtowanie młodego człowieka w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia,
 • pomoc w stawaniu się mądrym i dobrym człowiekiem, otwartym na świat, odważnym i samodzielnym.

Zapewniamy program merytoryczny oparty na naszych kilkuletnich doświadczeniach oraz programie edukacyjnym zatwierdzonym przez MEN. Bardzo ważnym aspektem naszych działań jest proces adaptacji. Właśnie w trakcie tego procesu dziecko, w zgodzie ze swoimi możliwościami i indywidualnymi predyspozycjami, ma okazję przyzwyczajać się do regularnego życia przedszkolnego.

akademia harmonika
ERROR!

 W ramach czesnego w ofercie na rok 2018/2019 zapewniamy:

 • całodzienną opiekę w godzinach 8:00 - 17:00 (w godzinach 9:00 - 14:00 realizujemy program MEN),
 • obecność doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej,
 • obecność w placówce kompetentnego dyrektora pedagogicznego czuwającego nad pracą nauczycieli,
 • profilaktyczną opiekę logopedy (piątki),
 • naukę języka angielskiego (dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki),
 • zajęcia umuzykalniające metodą Colouring Strings - Barwy Muzyki (poniedziałki),
 • zajęcia umuzykalniające Gordonki (środy),
 • gimnastykę ogólnorozwojową ,
 • codzienne wyjścia na nasz prywatny plac zabaw lub spacery do pobliskiego lasu.
 • codzienne, wszechstronnie rozwijające zajęcia (muzyczne, plastyczne, ruchowe),
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone według uznanych w środowisku pedagogicznym metod (głównie Metoda Dobrego Startu oraz elementy pedagogiki Marii Montessori),
 • atrakcje organizowane na terenie przedszkola, np. bale, teatrzyki, uroczystości okolicznościowe, urodziny przedszkolaków, wyjścia do teatru, kina, do dentysty, na farmę ze zwierzątkami i inne.

 Dodatkowo płatne:

 • dodatkowe zajęcia sportowe i artystyczne (np. balet, zumba kids),
 • atrakcje organizowane poza terenem przedszkola (wycieczki),
 • podręczniki do realizacji podstawy programowej MEN,
 • ubezpieczenie NNW na okres 12 miesięcy (około 40 zł).

Program

W Akademii Harmonika realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. Nasi pedagodzy pracują według podstawy programowej wydawnictwa WSiP.

 Zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej,
 • dodatkowe zajęcia w ramach czesnego (język angielski, profilaktyka logopedyczna, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia plastyczne),
 • stałą wykfalifikowaną kadrę pracowników, co sprzyja nawiązaniu przyjaznej i trwałej relacji z dziećmi,
 • ciepłą i rodzinną atmosferę,
 • materiały dydaktyczne,
 • ciekawe, ciepłe, a przy tym bezpieczne wnętrze,
 • dużą salę do swobodnych zabaw,
 • bezpieczny zewnętrzny plac zabaw z bezpośrednim wyjściem z sali zajęciowej,
 • opiekę od 5 do 8 godzin dziennie,
 • adaptację dostosowaną do możliwości dziecka, w której mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie
 • udział we wspólnych zabawach i organizowanych przedsięwzięciach.

Ważnym elementem naszej działalności jest umożliwienie dzieciom spontanicznej zabawy, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu, poznawczemu i emocjonalnemu. Pragniemy, aby w tym pełnym harmonii miejscu dzieci mogły wszechstronnie się rozwijać.

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy innych metod, w tym:

 • elementy metody Marii Montessorii,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • zabawy z chustą Klanza,
 • elementy dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • elementy integracji sensorycznej.

Plan dnia i wyprawka

8.00 – 9.00  Zbieranie się dzieci, swobodna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań
9.00 – 9.30  Śniadanie

 • Czynności higieniczne
 • Czynności porządkowe
 • Czynności zwyczajowo – kulturowe

9.30 – 10.00  Zajęcia muzyczno–ruchowe/zajęcia twórcze  
10.00 – 10.30  Zajęcia porankowe

 • Piosenka o dniach tygodnia, nauka miesięcy, pór roku, określenie pogody
 • Krótka gimnastyka i zabawy paluszkowe
 • Elementy dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk–Kolczyńskiej
 • Krótka gimnastyka aparatu mowy – profilaktyka logopedyczna
 • Wczesna nauka czytania wg Jagody Cieszyńskiej

10.30 – 11.00  J.angielski (wtorek, czwartek
                      Barwy muzyki (środa)
                      Plastyka (poniedziałek, piątek)

11.00 – 11.30  Blok edukacyjny, praca z książką MEN
11.30 – 12.20  Wyjście na plac zabaw/spacer
12.20 – 13.00  Obiad

 • Czynności higieniczne
 • Czynności porządkowe
 • Czynności zwyczajowo-kulturowe

13.00 – 13.30  Zajęcia relaksacyjno–wyciszające z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej
13.30 – 14.30  Swobodna zabawa na Sali zabaw
14.30 – 14.50  Gimnastyka korekcyjna/zajęcia sensoryczne                         14.50 – 15.00  Czynności higieniczne
15.00 – 15.30  Zupka/dokończenie zawartości koszyczka
15.30 – 16.00  Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci

 

WYPRAWKA - przygotowywana przez rodziców:

 1. Ubranka na zmianę.
 2. Szczoteczka, pasta i kubek – podpisane imieniem dziecka
 3. Owocowa przekąska oraz II śniadanie i picie dla dziecka.
 4. Wodę niegazowaną zapewnia Punkt Przedszkolny Akademia Harmonika.

Cennik i zapisy

1. CZESNE MIESIĘCZNE
Opłata w przypadku przystąpienia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, obliczana jest proporcjonalnie.
Opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach Punktu Przedszkolnego uiszczana jest co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.


2. OPŁATA WPISOWA DO PRZEDSZKOLA
Opłata wpisowa (bezzwrotna) uiszczana jest jednorazowo na każde dziecko i wynosi 500zł.


3. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Punkt Przedszkolny jest czynny od godz.9:00-14:00 lub 8:00-17:00, przy czym zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 9:30 – 13:30.


4. ZAPISY
Aby zapisać dziecko do Punktu Przedszkolnego należy:

 • dokonać rezerwacji miejsca w Punkcie Przedszkolnym (telefonicznie lub osobiście w placówce Akademii Harmonika),
 • wypełnić Kartę Zgłoszeniową,
 • podpisać Umowę Punktu Przedszkolnego,
 • uiścić opłatę wpisową (500zł).

Cennik

Opłata wpisowaCena

 

Jednorazowa opłata wpisowa do punktu przedszkolnego

 

500zł

Cennik karnetowy z językiem angielskim(w okresie IX- VIII)Cena

Karnet 30 godzin w miesiącu

Karnet 50 godzin w miesiącu

Karnet 70 godzin w miesiącu

Karnet 90 godzin w miesiącu 

Abonament miesięczny (pobyt całodniowy)

370zł

490zł

680zł

800zł

1000zł

Punkt przedszkolny (2,5 - 5 lat) z językiem angielskim (w okresie IX – VIII)Czas trwania zajęćCzesne (na 1 miesiąc)

Codziennie

5 – 9 godzin
9:00 – 14:00
8:00 – 17:00

1 dzień w tygodniu: 260 zł (5 godzin) / 310 zł (9 godzin)
2 dni w tygodniu: 440 zł (5 godzin) / 550 zł (9 godzin)
3 dni w tygodniu: 540 zł (5 godzin) / 660 zł (9 godzin)
4 dni w tygodniu: 610 zł (5 godzin) / 750 zł (9 godzin)
5 dni w tygodniu: 670 zł (5 godzin) / 870 zł (9 godzin)